معرفی پرسنل

 • محمد پورقاسم

  محمد پورقاسم

  دیپلم خدمتگزار
 • علی دهقانی

  علی دهقانی

  فوق لیسانس معاون
 • مجتبی نقوی مقدم

  مجتبی نقوی مقدم

  لیسانس مدیر